Les deu espines del Raoret

Sobre l’autor

Escriu el nét d’un pescador.